Samarbetsgruppen Hoppet

Hoppet är en riksomfattande samarbetsgrupp vars mål är att främja svenskundervisningen vid yrkeshögskolor, öka lärarnas färdigheter och samhörighet i Finland samt att hålla sig à jour om det som händer inom utbildningssektorn i Norden. Hoppet delar ut information och arrangerar sammanträffanden och fortbildningsdagar såsom Vårträff-seminarier för yrkeshögskolelärare i samråd med t.ex. Hanaholmens kulturcentrum, Svensklärarna i Finland rf (SRO), Finlandsinstitutet i Stockholm, Svenska Institutet (SI), Voksenåsen i Oslo och nordiska högskolor. Till verksamheten har vi fått stöd bl.a. av finska och nordiska fonder såsom Svenska kulturfonden, Svenska Folkskolans vänner, Svenska nu-projektet,  Kulturfonden för Sverige och Finland och Kulturfonden Finland och Norge.
Svenskundervisningen på finska yrkeshögskolor kräver en hel del av lärarna: Studerandenas basfärdigheter i språket är ofta svaga, och det begränsade antalet undervisningstimmar räcker inte alltid till att höja kunskapsnivån.  Ändå borde alla studerande enligt språklagen nå en färdighet som de kunde klara sig med i arbetsuppgifterna på det nordiska fältet.
Samarbetsgruppen Hoppet som inledde sin verksamhet år 2009, har hittills intensifierat medlemmarnas kontakter till Sverige och övriga Norden genom att arrangera Vårträff 2011-seminariet i Stockholm, Vårträff 2012 på Hanaholmen, Vårtfräff 2013 i Oslo, Vårträff 2014 i Mariehamn och Vårträff 2015 i Göteborg.  Hoppet är aktiv även i sociala media och har bl.a. en egen Facebook-grupp. Hittills har redan drygt hundra svensklärare anslutit sig till gruppens e-postlista och deltagit aktivt i gemensamma evenemang.

 

OBS!

HOPPET-arbetsgruppen arrangerar en utbildningsdag för svensklärare vid yrkeshögskolorna i Finland fredagen den 26 augusti 2016: