Hoppets kommande evenemang

Vårträff 2018 i Malmö

Kom gärna med idéer och förslag angående Vårträff-programmet 2018, kontakta någon av oss:

lena.segler-heikkila@centria.fi

hertta.erkkila@centria.fi

anna.puisto@laurea.fi

marita.suomalainen@karelia.fi

kirsimackenzie@humak.fi