Förteckning över bidrag och stipendier

CIMO:

Erasmus+ högre utbildning är Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolorna för åren 2014–2020. Det stöder europeiskt högskolsamarbete och mobilitet för studerande, lärare och övrig personal mellan högskolorna. Programmet stöder också samarbete och mobilitet mellan högskolor och arbetslivet.

http://www.cimo.fi/program/erasmusplus/hogre_utbildning/presentation_av_programmet

FYRK:

Fyrk.fi hjälper dig navigera bland stipendier och understöd. Här hittar du information om privata fonder och stiftelser, statliga och regionala understöd, samt nordiska stödformer och EU-finansiering.

http://fyrk.fi/

Kulturfonden för Sverige och Finland:

Fonden beviljar aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbete mellan Sverige och Finland inom bl.a. kultur, språk, media, forskning och utbildning. Bidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet inom fondens intresseområde, d.v.s. som främjar de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland. Fonden beviljar också vistelsestipendier till Sverige/Finland i samband med studiebesök, forskningsverksamhet eller projekt i anslutning till kulturutbyte mellan länderna.

http://www.kulturfonden.net/se/bidrag-13496235

Kulturkontakt Nord:

Kulturkontakt Nord stöder kultur- och konstprojekt av hög kvalitet som bidrar till utveckling på fältet och har en stark nordisk dimension.

http://www.kulturkontaktnord.org/sv/stod

OKKA-stiftelsen:

OKKA-stifltelsen belönar årligen tillsammans med Svenska Kulturfonden lärare som arbetar förtjänstfullt för det svenska språket:

http://www.okka-saatio.com/OKKA-Svenskakulturfonden.php

SRO:s stipendier för lärare och elevgrupper:

http://www.suomenruotsinopettajat.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=211&Itemid=591&lang=sv

Svenska Folkskolans vänner:

SFV utdelar årligen olika bidrag och stipendier, och förmedlar statsbidrag. Bidragen och stipendierna riktas till Finlands svenskspråkiga befolkning och till övriga som önskar främja det svenska språket i Finland.

http://www.sfv.fi/sv/sfv_bidrag/

Svenska Kulturfonden:

De flesta stipendier ansöker man om i november. Dessutom finns det en del mera specifika stipendier som kan sökas när som helst under året.

Alla stipendier & bidrag