Bloggposter 2012

Någon läser Hoppet-bloggen i Brasilien, Päivi Franzon, Kymmenedalens yrkeshögskola, 31.1.2012

https://hoppetgruppen.wordpress.com/2012/annual-report/

Om lyssnandets konst, Katja Hämäläinen, Metropolia yrkeshögskola, 10.12.2012

Nu tändas tusen juleljus, Anne Wähä, Vasa yrkeshögskola, 5.12.2012

En svensklärare propagerar, Päivi Franzon, Kymmenedalens yrkeshögskola, 10.10.2012

En yrkeshögskolelärare propagerar för svenskan bland gymnasister, Päivi Franzon, Kymmenedalens yrkeshögskola, 28.9.2012

Samarbetsgruppen Hoppets saga fortsätter, Kim Lindblad, Humanistiska yrkeshögskolan, 8.9.2012

Varför undervisar vi inte svenska på svenska, Kim Lindblad, Humanistiska yrkeshögskolan, 20.4.2012

Svenska klubben Peter Sjölund, 17.1.2012