Bloggposter 2013

Norden och nordiskt samförstånd Anne Wähä, Vasa yrkeshögskola, 9.10.2013

Vårträff 2013-seminariet på Voksenåsen i Oslo 15 – 17 maj, Jaana Store, Seinäjoki yrkeshögskola, 14.6.2013

På studiebesök i Stockholm 15 – 18.4. 2013, Jaana Store, Seinäjoki yrkeshögskola, 30.4.2013

Gemenskapen, Riitta Forssnabba, Haaga-Helia, 28.3.2013

Nya vindar, Kim Lindblad, Humanistiska yrkeshögskolan, 4.3.2013

Gnistan eller några enkla tankar om arbetet, Sari Saarinen, Yrkeshögskolan Laurea, 24.1.2013