Bloggposter 2015

Hälsningar från Hoppetgruppens möte vid Laurea, 16.12.2015

Back in Business, Anne Wähä, Vasa yrkeshögskola, 2.11.2015

Hösten ankomst, Kirsi MacKenzie, Humanistiska yrkeshögskolan, 21.9.2015

I väntan på sommaren, Anne Wähä, Vasa yrkeshögskola, 30.4.2015

En vanlig arbetsdag Riitta Forsnabba, Haaga-Helia, 14.4.2015

Göteborgassociationer, Nina Roine, Åbo yrkeshögskola, 12.3.2015

Ny i samarbetsgruppen Hoppet, Marita Suomalainen, Karelia yrkeshögskola, 8.2.2015