Vårträff 2018

Vårträff 2018 program

Program 24.5.:

8.30-9.00 Hotell Garden, Baltzarsgatan 20: Anmälning och utdelning av seminariematerial
10.00 Malmö Universitet, kaffeservering, öppning av seminariet (Hoppet)
10.15-11.45 Seminariedeltagarnas workshop kring temat ”bedömning”
12.00-13.00 Lunch på universitetets
13.30-15.00 Expertföreläsning:
Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg från Stockholms universitet: ”Bedömning av muntlig språkfärdighet i akademisk miljö”
15.00-15.15 Fikapaus
15.15-17.30 Seminariedeltagarnas presentationer:

15.15-16.00: Maria Åhman-Nylund, Centria-yrkshögskola: Bedömning i en nätkurs som piloteras hösten 2018 inom projektet DIGIJOUJOU

16.00-16.45: Kaisa Alanen och Tiina Männikkö, Tammerfors universitet: Bedömning av presentationer: Att tala fritt, lära sig utantill eller läsa

16.45-17.30: Mia Holmbäck, Centria-yrkeshögskola: Case Marko17.30 Seminariedagens avslutning (Hoppetgruppen)

19.00 Middag på restaurang ÅrstidernaFrans Suellsgatan 3 

Program 25.5.:

9.00-11.00 Mats Johnsson, akademisk koordinator: Presentation av Malmö universitet och rundvandring
11.30–12.30 Lunch
13.00-14.00 Posterpresentationer kring temat ”differentiering” (förhandsuppgift)
14.00 fikapaus
14.15–15.30 Expertföreläsning:
Bo Lundahl: Bedömning av språkförmåga med fokus på läsning
16.30–17.00 Seminariets avslutning (Hoppetgruppen)